Autopilot för båtar

0603007_4Som fiskare är det oerhört praktiskt att ha att system för autopilot. Med hydraulstyrning kan du visserligen släppa ratten för en stund utan att båten gör någon hastig kursändring, men en långsam ändring av kursen går inte att komma ifrån. Den som däremot har en autopilot kan ta en paus från att ha händerna på ratten och ägna sig åt att läsa av instrument som ekolod, förbereda utrustning eller bara vila sig en stund. Ta dock inte en tupplur. Trots användning av autopilot är man hela tiden ansvarig för båtens framfart. Fortsätt att vara uppmärksam.

Bränslebesparing

Att manuellt styra sin båt brukar innebära att man oavsiktligt färdas längre än den planerade rutten. Anledningen är att färden lätt går i zick-zack om man inte hela tiden gör små justeringar för att perfekt följa den optimala kursen. Med autopilot närmar man sig perfektion. Autopiloten kan med lätthet hålla en perfekt rak linje, vilket leder till att färden går snabbare och kräver mindre bränsle. För en enskild fisketur kanske det inte spelar så stor roll, men fiskar du ofta kan rentav besparingen på sikt betala för inköpet av systemet. Dessutom är det bra för miljön.

Hur fungerar autopilot för båtar?

En av de största fördelarna med autopilot är att systemet är extremt enkelt att använda. Ofta krävs bara någon knapptryckning för att det ska aktiveras. Hur själva autopiloten fungerar är däremot mer avancerat. Här kommer en kort generell beskrivning.

Syftet för en autopilot är att båten ska följa en förutbestämd kurs. Den kommer jämföra båtens verkliga kurs mot denna referenskurs med korta intervall, till exempel 10 gånger per sekund. Märker autopiloten av att båten frångår referenskursen, ska den reagera. Systemet har en drivenhet som kan vrida rodret tills båten är tillbaka på rätt kurs. Fabriksinställningarna är vanligtvis bra, men det går att justera saker som hur känslig autopiloten ska vara. Låg känslighet betyder att den strävar efter en väldigt exakt kurs, medan hög känslighet innebär att större avvikelser tillåts innan autopiloten justerar kursen. Det bästa är att ha viss balans.

ADD YOUR COMMENT